Національний технічний  університет України “КПІ”

Інститут планетарного синтезу (Женева)

Рада громадських організацій України

 

Резолюція

Одинадцятого міжнародного Форуму

етичні та духовні ОСНОВИ розвитку людини та суспільства

Київ, 26 - 27 травня  2011 р.

 

Основна мета Форуму - об’єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організації, новаторів та професіоналів для вирішення проблем оновлення на засадах загальнолюдських духовних цінностей таких життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства як освіта, охорона здоров’я, інформаційний простір, становлення громадянського суспільства в Україні.

Форум поставив та обговорив декілька актуальних для сьогодення України питань:

“Етичні основи майбутньої цивілізації”

1.       Етичні та духовні аспекти освітнього простору

2.       Дитина, родина, суспільство: нові парадигми  взаємовідносин

3.       Духовні виміри соціально-політичного та ділового життя

“Духовні основи здоров’я людини і суспільства”  

1.  Установчі збори Українського осередку Європейської мережі ділової етики

2.  Етика взаємовідносин та спілкування як основа  здоров’я

3.  Енергія Нової Доби: розвиток для здоров’я людини

 

Ці питання суто практичні, але вимагають для своєї реалізації нового мислення, що базується на більш глибокому, цілісному уявленні про людину та світ, більш свідомого ставлення до свого громадянського обовязку. Попереду велика робота синтезу, яку ми пов’язуємо з діяльністю Ради громадських організацій.

На Форумі було зроблено 45 доповідей, виступів, повідомлень, проведено 5 майстер-класів, було зареєстровано 105 учасників з 15 міст України (Київ, Львів, Луганськ, Ужгород, Біла Церква, Вінниця, Харків, Житомир, Сімферополь, Севастополь, Одеса, Фастів, Феодосія, Чернівці) та з Росії (Москва). Учасники Форуму на заключному засіданні 27 травня 2011р. одностайно ухвалили:

1.                  Підтримати новостворений Український осередок Європейської мережі ділової етики, сприяти його роботі та становленню моральних основ та принципів у всіх сферах ділового життя України (відповідальна особа – Винославська О.В.).

2.                  Доручити Українському осередку Європейської мережі ділової етики створити робочу групу та розробити проект Етичного кодексу НТУУ «КПІ» за погодженням з Комітетом з етики та гуманітарної експертизи.

3.                  Раді громадських організацій підготувати та провести громадське обговорення для підготовки і подання пропозицій для МОНУ щодо запровадження ноосферної освіти в Україні.

4.                  Раді громадських організацій підготувати та провести громадське обговорення для підготовки і подання пропозицій для МОНУ щодо поглиблення мистецько-творчих засад у навчальному та виховному процесі в школах України.

5.                  Доручити Комітету з етики та гуманітарної експертизи зібрати та систематизувати пропозиції, роздуми, статті щодо людських цінностей, які відповідають сучасним умовам виживання на планеті Земля (за пропозицією Петюшенко Л.М.). Видати друкований варіант Системи цінностей третього тисячоліття до наступного Форуму.

6.                  Підтримати звернення Української федерації оздоровлення людини та довкілля (УФОЛД) про об’єднання громадських зусиль у справі розвитку духовного потенціалу та збереженні національної культури України.

 

Від Оргкомітету:

Андрієвська Наталія Василівна

Громадянський інститут лідерства,

Березанська Наталія Іванівна

Фонд духовного розвитку «Анк»,

Винославська Олена Василівна

НТУУ «КПІ», співголова оргкомітету

Гавриленко Світлана Йосипівна

Комітет з етики та гуманітарної експертизи, співголова оргкомітету

Петюшенко Людмила Миколаївна

Центр розвитку дитини, людини та сім’ї «Сін»

Синьоока Майа Олофернівна

ДПЦ «Творення Світу»

Тарасов Олександр Миколайович

БКПФ «За покликом серця»

Тимченко Станіслав Костянтинович

НТУУ «КПІ», співголова оргкомітету